תודעת גמישות בעסק- לימור רביד

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022