מיתוג ועיצוב התודעה העסקית

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022