מחשבה לובשת מציאות - מירה זזון

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022