מנטור מתארח בביזקו: איתן עזריה

שודר בשלהי קורונה בביזקו - 2020