חוסן אישי וכלכלי - מיה מילר

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022