רקפת פרא - צרכנות חברתית

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022