ניהול אנרגיה אישית- גליה דונת לויטן

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022