מחזון לתוצאה ב 4 שלבים - איילת מצליח

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022