טיפוח לקוחות - שגית בכנר

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022