גישור עסקי - רו"ח נאוה שוורץ

מיני הרצאה התקיימה במסגרת שבוע "תודעה עסקית" במרץ 2022