פורטל ביזקו לחיבורים עסקיים

תנאי השתתפות במועדון החברים ביזקו קלאב – התנאים, לרבות הנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההשתתפות במועדון – מנוסחים בלשון זכר בשל הנוחות בלבד והם יפים לבני כל המינים, ליחידים ולעסקים כאחד. חבר מועדון ששילם דמי חבר מחוייב לתנאי ההשתתפות במועדון החברים, לאחר שקרא אותם היטב, הבין אותם והסכים להם בנפש חפצה ובתום לב. תנאי ההשתתפות מהווים התחייבות בלתי חוזרת מצד חברי המועדון כלפי המועדון, והשתתפות במועדון מהווה התחייבות חברי המועדון לתנאים, לרבות הנספחים.

ברוכים הבאים לביזקו קלאב

 1. ביזקו קלאב הינו מועדון חברים עסקי, המספק לחברים בו מגוון רחב של הזדמנויות לצמיחה עסקית, בשילוב פעילויות, מוצרים בתנאים מיוחדים, העשרה, חשיפה לציבורים שונים, במרחב הפיזי והוירטואלי. המועדון דינמי ומתפתח לפי תכניות עסקיות, הזדמנויות אסטרטגיות, צרכים של חברי המועדון ושיקולים רבים נוספים אשר מופעלים באופן סופי ובלעדי על ידי ביזקו. ביזקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפעילויות המוצעות לחברי המועדון בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מתוך מטרה להתרחב ולהציע יותר לחברי המועדון.
 2. חברות במועדון ו/או פעילות כלשהי במועדון, לרבות, אך לא רק, פעילות בפלטפורמות השונות של המועדון, אינה מקנה ו/או מחליפה ו/או מהווה ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. למועדון לא תהיה כל אחריות על פעילות עסקית ו/או אחרת של חברי המועדון, גם אם החלה ו/או התהוותה ו/או היוזמה לה קמה במועדון ו/או כל קשר אחר למועדון. הפניה ליועץ כלשהו במסגרת המועדון לא תהווה קבלת אחריות של המועדון על הייעוץ והאחריות כולה תהיה על היועץ והיועץ בלבד. נא שימו לב. המועדון מהווה מקום בו נפגשים בעלי עסקים ואין לו אחריות על פגישות אלה ו/או על תוכנן ו/או על תוצאותיהן.
 3. הצטרפות למועדון מתבצעת דרך דף הנחיתה באתר ביזקו, בתנאים שונים כפי שמפורט באתר. השימוש באתר, לרבות, אך לא רק, ההצטרפות למועדון, מחייב את חברי המועדון בהסכמה לתנאי השימוש באתר. נא קראו ביסודיות את תנאי השימוש באתר וקבלו אותם על עצמכם בנפש חפצה ובתום לב.
 4. אנא שימו לב כי הצטרפותכם למועדון מהווה הסכמה חוזית לכל דבר ועניין לתנאי המועדון המפורטים במסמך זה, בתקנון אתר ביזקו ובמסמכים אחרים אשר יתפרסמו מעת לעת.
 5. המועדון הינו מועדון חברות שנתי. המועדון יציע מפעם לפעם מסלולי חברות והשתתפות במועדון. אנא עקבו אחרי הפרסומים.
 6. החברות היא אישית ואינה ניתנת להעברה, לרבות ההטבות ו/או כל דבר אחר שחבר מועדון מקבל מהמועדון ו/או בזכות היותו חבר במועדון. הטבות אשר יוצעו לחברי מועדון יהיו בדרך כלל מוגבלות ויינתנו על בסיס “כל הקודם זוכה”. המועדון לא ייקח אחריות על הטבה אשר הוצעה ומוצתה לפני שחבר מועדון נטל אותה. יודגש כי ההטבות ניתנות על ידי גורמים שלישיים שאינם ביזקו והאחריות על הטבות אלה הן על אותם גורמים שלישיים. ביזקו אינה מתחייבת כי הטבה מסויימת שניתנה בזמן מסוים תחזור על עצמה או שצד ג’ כלשהו אשר הציע הטבות מסויימות דרך ביזקו ימשיך ויציע אותן. הטבות המוצעות לחברי המועדון אינן מהוות המלצה לעשות בהן שימוש והעושה בהן שימוש עושה זאת על אחריותו הבלעדית. עוד יצוין כי ביזקו הינו אירגון חדשני ודינמי אשר מקדם ומייצר הזדמנויות. ברור מאליו והחבר מסכים לכך כי לא כל ההזדמנויות מתאימות לכל חבר. עוד החבר מסכים כי עצם הצעת ההזדמנות אינה מהווה התחייבות כלשהי כלפי החבר.
 7. דמי החברות הם שנתיים ויתעדכנו מעת לעת. דמי החברות של חבר לאורך שנת החברות לא ישונו. קיימים שני מסלולים לתשלום:
  תשלום חודשי. במסלול זה מחולקים דמי החברות לשנים עשר (12) תשלומים הנגבים מדי חודש.
  תשלום שנתי, בתשלום אחד מראש. מסלול זה מקנה חודשיים (שני חודשים) חברות בחינם.
 8. ביטול חברות: אפשר לבטל חברות במועדון בתוך חצי שנה (6 חודשים) לאחר ההצטרפות למועדון (באמצעות הודעה למייל של המועדון (info@bizco.team) הודעה אשר תתקבל במהלך מחצית החודש הראשונה, תזכה את החבר המבטל חברות בביטול דמי החבר החל מהחודש העוקב. הודעה אשר תתקבל במהלך מחצית החודש השנייה, תזכה את החבר המבטל בביטול דמי החבר החל מהחודש שאחרי החודש העוקב. למען הבהירות: אם חבר מועדון הודיע על ביטול חברותו במועדון ב 6.4.2023, חברותו תבוטל החל מחודש מאי 2023. אם חבר המועדון הודיע על ביטול חברותו במועדון ב 20.4.2023, חברותו תבוטל בחל מחודש יוני 2023. יודגש כי דמי החבר לא יוחזרו עבור חודשי החברת במועדון. חבר אשר שילם את דמי החבר השנתיים בתשלום אחד מראש, יקבל החזר על החודשים בהם לא יהיה עוד חבר, באמצעות חלוקת דמי החבר ל 12 תשלומים והחזר עבור החודשים של ביטול החברות.
 9. חברות במועדון אינה ניתנת להקפאה.
 10. החברות במועדון אינה מתחדשת באופן אוטומטי. כחודש לפני תום שנת החברות במועדון תישלח תזכורת למייל איתו נרשם חבר מועדון ויוצעו לחבר אופציות להצטרפות לשנת חברות הבאה בהתאם להטבות/מסלולים הרלוונטיים לחבר ממשיך. שימו לב כי דמי החבר ומסלולי החברות יעודכנו מדי שנה עבור חבר ממשיך, וביזקו אינה מתחייבת לשמור על אותו תעריף לדמי החברות משנה לשנה. מסלולי החברות אשר יוצעו לחבר עם סיום שנת החברות יעודכנו גם הם וייתכן כי ישתנו.

קניין רוחני, הזכות לפרטיות, לשם טוב ולכבוד

 1. לביזקו זכויות מלאות בקניין הרוחני אשר עומד לרשות חברי המועדון, ו/או היא עושה שימוש בקניין רוחני זה באמצעות רישיון.
 2. הקניין הרוחני העומד לרשות חברי המועדון עומד לרשותם לצורך שימוש אישי בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר בקניין הרוחני, לרבות, אך לא רק, אין להעבירו לשימוש אדם אחר, אין להפיצו, אין לשתף אותו במדיה כלשהי, אין לסחור בו או להשכיר אותו, אין להפר את זכויות היוצרים בקניין הרוחני, לרבות הזכות הקניינית והזכות המוסרית, והכל על פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים התשס”ח – 2007 (להלן: “חוק זכות יוצרים”).
 3. חבר מועדון המעלה תכנים כלשהם, בפלטפורמות כלשהן, מתחייב כי כל הזכויות בתכנים, לרבות, אך לא רק, צילומים, תמונות, יצירות אמנות, טקסטים, סימני מסחר וכל דבר אחר שהוא מעלה, הוסדרו במלואן, וכי כל הזכויות השייכות לו ו/או הוא קיבל אישור ו/או רישיון לעשות בהן שימוש. עוד הוא מתחייב כי אין בהם משום פגיעה כלשהי באדם ו/או יישות אחרת. יודגש כי לגבי כל טענה אשר תופנה לביזקו בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני ו/או בכל נושא אחר, בחומר כלשהו אשר הועלה/ו על ידי חבר מועדון לאתר ביזקו, חבר המועדון אשר העלה תכנים הרלבנטיים לטענה, ייקח אחריות מלאה, לרבות, אך לא רק, ייקח על עצמו באופן בלעדי את האחריות לטיפול בטענה זו, ייכנס בנעליה של ביזקו, במידת הצורך, ויממן בעצמו, באופן בלעדי, כל פעולה הנובעת מאחריות כזו, לרבות, אך לא רק, ייצוג משפטי. במקרה של פניה משפטית אל ביזקו בנושא רלבנטי, יצוטט תקנון זה ויופנה לסעיף זה.
 4. על כל חבר מועדון לכבד את פרטיותם של חברי המועדון האחרים, לשמור על השם הטוב שלהם ושל ביזקו, ולכבד את חברי המועדון האחרים ואת ביזקו, לפי כל דין. הדבר משמעותי ביותר וחברי המועדון מתחייבים לכך שכן במסגרת הפעילות במועדון חברי המועדון נחשפים לחומרים אישיים, עיסקיים ואחרים של חברים אחרים.
 5. חברי המועדון יכבדו את הזכויות הכלכליות של חברים אחרים.

הסרת אחריות

 1. אין ולא תהיה כל אחריות על ביזקו בשל שימוש בתכנים אליהם נחשף חבר מועדון, בין אם באמצעות האתר, בפעילויות שונות של ביזקו או בכל דרך אחרת. כל שימוש שעושה חבר מועדון בתכנים אלה הם על אחריותו בלבד, בין אם הוא משתמש בהם באופן אישי ובין אם באופן עיסקי ובין בכל דרך אחרת.
 2. כל שימוש בתכנים על אחריות המשתמש בלבד.
 3. כל חבר מועדון כפוף לתנאי השימוש של אתר ביזקו.
 4. כל מידע ו/או הטבה ו/או מתנה ו/או כל דבר אחר אשר מגיע אל חבר מועדון דרך ביזקו ו/או אשר מוצע דרך ביזקו ו/או שיש לו כל קשר לביזקו (להלן: “ההטבות”) אינה באחריות ביזקו. שימוש בהטבות על ידי חבר מועדון הינו על אחריות חבר המועדון בלבד, מרצונו החופשי, לרבות אך לא רק, תוצאות והשלכות עתידיות של שימוש בהטבות.
 5. ביזקו עושה כמיטב יכולתה הסבירה כדי להביא לידיעת חברי המועדון מידע רלבנטי לחברי המועדון, אך היא אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או מידע ו/או כל דבר בקשר עם מועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.
 6. כל אחריות על חומרים שיעלה חבר מועדון לאתר ביזקו, בכל פלטפורמה ו/או פעילות, היא של חבר המועדון בלבד, והם יועלו אך ורק באזורים המיועדים לכך. יודגש כי ביזקו אינה מפקחת על החומרים המועלים לאתר על ידי חברי המועדון ואין עליה כל אחריות בקשר לחומרים אלה. אירועים
 7. ביזקו מציעה לחבריה מעת לעת אירועים שונים.
 8. תנאי ההשתתפות והביטול באירועים במסגרת ביזקו יפורטו בדף ההרשמה לאירוע.
 9. ביזקו שומרת לעצמה זכות לשנות את לוח האירועים והפעילויות, על דעת עצמה, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסופי.

דיוור וחוק הספאם

 1. חברי המועדון מאשרים קבלת מידע בדיוור באמצעים שונים, לרבות בהודעות דוא”ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת אשר אושרה על ידי החבר. בהתאם לחוק הספאם, חבר מועדון יוכל לבקש הפסקת הדיוור בכל עת באמצעי אחד או יותר באמצעות הודעת מייל אל כתובת המייל  info@bizco.team ו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות הקשה על “הסר” בתחתית הודעות המייל, כאשר הדבר רלבנטי וביזקו מתחייבת להסירו בזמן סביר. יודגש כי הפסקת הדיוור תמנע מהחבר לקבל מביזקו מידע על הטבות, עדכונים הזדמנויות וכדומה, ולחבר לא תהיה כל טענה בדבר אל ביזקו.

פתרון חילוקי דעות

 1. במקרה של חילוקי דעות בין חברי המועדון לבין עצמם, תעשה ביזקו מאמץ סביר להסדיר את חילוקי הדעות.
 2. במקרה של חילוקי דעות בין חברי המועדון לבין ביזקו, תעשה ביזקו כמיטב יכולתה להסדיר את חילוקי הדעות. במקרה שמאמץ זה לא יצלח, הצדדים יפנו לגישור ויעשו כמיטב יכולתם כדי להסדיר את חילוקי הדעות בהליך גישורי. במקרה שהצדדים לא יסכימו על מגשר, הם יפנו אל לשכת עורכי הדין האיזור המרכז כדי לקבל הפנייה למגשר או מגשרת. במקרה של כשלון הגישור, הצדדים יוכלו לפנות לבתי המשפט באיזור המרכז בלבד.

פעילויות שונות במסגרת ביזקו

 1. ביזקו מקיימת פעילויות ופלטפורמות שונות עבור חברי המועדון (להלן: “הפעילויות”), לרבות, אך לא רק, מעגלי כוח, ביזקו קונקט, בלוגים, ופלטפורמות כגון ביזקו פנד (Bizco Fund), ביזקו ליין (Bizco Line) ו – ביזקו מוב (Bizco Move), ועוד פעילויות שעשויות לקום בעתיד, אם יקומו כאלה, והדבר אינו מובטח.
 2. ביזקו אינה מתחייבת כי פעילות הקיימת היום ו/או תהיה קיימת בעתיד, תמשיך להתקיים בזמן כלשהו. ביזקו תעשה ככל יכולתה הסבירה כדי שפעילות אשר התחילה בעבור חבר מועדון תימשך על פי ההתחייבות אשר ניתנה לו בתחילת הפעילות.
 3. הפעילויות השונות אינן מהוות ואינן מחליפות ייעוץ מקצועי, עסקי או אחר. כל המתייחס לפעילויות ולמידע שהוא מקבל מהן כייעוץ מקצועי עושה זאת על אחריותו בלבד. כל העושה שימוש במידע שהוא קיבל בפעילויות, עושה זאת על אחריותו בלבד.
 4. ביזקו מסירה מעצמה כל אחריות לגבי איכות המידע אשר מגיע לחברים במהלך ההשתתפות בפעילויות. ביזקו אינה מבטיחה שביעות רצון מפעילויותיה ו/או הצלחה כלשהי בעקבות השתתפות בפעילויות. הפעילויות מוצעות בנוסח as is, וחברי המועדון מוזמנים לבחור פעילויות לפי המתאים להם.
 5. בחלק מהמקרים יהיה אפשר לעבור בין קבוצות, כאשר רלוונטי, אך הדבר אינו מובטח ונתון לשיקול דעתו של המנחה/ים. קבוצות, כפי הרלבנטי, ייפתחו וימשיכו את פעילותן לפי ביקוש ו/או לפי צרכים ו/או לפי שיקולי צוות המנחים, לפי הרלבנטי, ובכל מקרה לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי של ביזקו.
 6. ההשתתפות בפעילויות הינה חופשית ואינה מהווה חובה. לא תתקבל תלונה של חבר מועדון על העדרה של פעילות אשר הייתה קיימת בעבר, או תלונות על איכותה, תדירותה או כל תכונה אחרת של הפעילות. ביזקו עושה כמיטב יכולתה כדי לספק פעילויות רלבנטיות ברמה נאותה לחברי המועדון, לפי מיטב שיקול דעתה הבלעדי והסופי. ביזקו תשמח לקבל משובים, המלצות והצעות לשידרוג החוויה והפלטפורמות, אך היא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ו/או לפעול על פיה.
 7. הפעילויות מצולמות ומוקלטות וחבר המועדון נותן בזאת הסכמתו להיות מצולם ומוקלט וכי הצילומים וההקלטות יפורסמו במקומות שונים מעת לעת, לצרכיה של ביזקו, לרבות צרכים שיווקיים ופרסומיים. ביזקו אינה מתחייבת כי היא תפרסם את הצילומים וההקלטות.

התחייבות להתנהגות נאותה במהלך הפעילויות:

 1. בכל הפעילויות, חבר מועדון מתחייב כי מידע אשר הוא מספק יהיה מידע אמיתי ונכון, כי לחבר יש זכות לשתף מידע זה, כי המידע אינו פוגע בשמו הטוב ו/או בכבודו ו/או בקניינו ו/או בפרטיותו ו/או בכל זכות אחרת של חבר מועדון או אדם מחוץ למועדון.
 2. בכל הפעילויות חבר מועדון מתחייב להשתמש בשפה מכבדת ונקייה.
 3. בכל הפעילויות מתחייב חבר מועדון לפעול לפי כל דין, לרבות, אך לא רק, לא לפגוע בפרטיותו של אדם, לא לפרסם חומר כלשהו העלול לפגוע באדם כלשהו, בדרך כלשהי. חבר מועדון אשר יפעל שלא לפי הדין, תחול כל האחריות בשל פעולה זאת עליו באופן בלעדי והוא ישפה את ביזקו אם ייגרם לה נזק כלשהו, והוא ישחרר את ביזקו מהוצאות ו/או פעילות משפטית בשל פעילותו של החבר שלא לפי הדין.
 4. חבר מועדון אשר יפגע בחבר מועדון אחר או באדם מחוץ למועדון יישא באחריות להתנהגותו זו באופן בלעדי. חבר מועדון אשר נפגע במהלך פעילותו במועדון יפעל כנגד האדם אשר פגע בו ולא ייערב בפעילות זו את ביזקו.
 5. אין להקליט ואין לצלם את הפעילויות המתרחשות און ליין. במקרים מסויימים ביזקו תקליט ו/או תצלם מפגשים מסוימים וחברי המועדון מסכימים לכך.
 6. חברי המועדון המשתתפים בפעילויות עושים זאת על אחריותם הבלעדית. מידע אישי שישותף – ישותף מתוך רצון אישי לחשיפה. אין חובה להיחשף. החברים ישמרו על סודיות המידע האישי והאחר אשר ייחשף בפעילויות, על פי המתאים בכל פעילות.
 7. להלן דוגמאות לפעילויות ופלטפורמות אשר פעילות במועדון ביזקו כיום, תוך דגש כי פלטפורמות ופעילויות משתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

אדם אשר שילם את דמי החבר למועדון ביזקו מתחייב לנהוג כאמור לעיל, לאחר שקרא היטב את התנאים לחברי המועדון וכן את תנאי השימוש באתר והסכים להם בנפש חפצה ובתום לב, והתחייב לפעול על פיהם.
במקרה שביזקו תימכר לאחר, כל ההתחייבויות יעברו, בשינויים המחוייבים, לקונה שאליו עברה בעלות המועדון.

נספח א’
פלטפורמת פאוור POWER– מעגלי כוח

פלטפורמה להנחיית מעגלי כוח המשויכת לביזקו ובבעלותה.
מעגלים יקומו מעת לעת בנושאים שיהיו רלוונטיים לחלק ניכר מחברי המועדון ולמנחי המעגלים הזמינים. קצב ההקמה בהתאם למשאבים הקיימים ותכנית עבודה, וגם היענות מצד חברי המועדון להזדמנויות מוצעות. מכל מקום הקמת מעגלי כוח נתונה לשיקול דעתה הסופי והבלעדי של ביזקו. ביזקו אינה מתחייבת כי יהיו מעגלי כוח במסגרת ביזקו פאוור. פתיחת מעגל והמשך פעילותו תלויה במספר מעוניינים בפתיחתו.
ביזקו אינה מבטיחה כי יהיו מעגלי כוח כלל. הדבר תלוי במספר משתתפים המעוניינים להשתתף במעגלים אלה, והדבר אינו בשליטתה של ביזקו. ביזקו מודיעה בזאת כי מעגלים קיימים אף עלולים להסגר בשל חוסר עניין ו/או פרישת חברים, והכל לפי החלטתה הסופית והבלעדית של ביזקו.
מטרתה של הפלטפורמה וכל אחד מהמעגלים לתמוך באופן חברתי בחברי המעגל, ליצור מרחב להעשרה הדדית, סיעור מוחות, שיתוף בדילמות ותמיכה חברית עסקית והפרייה הדדית. כל מעגל הוא מעגל נישתי או מתבסס על מכנה משותף אחר לחברי המעגל בידיעה מראש בעת הצטרפות.
המעגלים אינם כוללים ייעוץ מקצועי, ואין בהם כדי לייעץ עסקית ו/או להכווין הכוונה עסקית ו/או מקצועית ו/או אישית למשתתפים.
הקבוצה היא קבוצה אינטימית שההכרות בין חבריה היא הכרות טובה. על מנת לאפשר עשיה וצמיחה משותפת, המעגלים הם קבועים. ובמקרים מסוימים, עקב צרכים אישיים/מקצועיים- יתאפשר מעבר למעגל כוח אחר או הפסקת השתתפות במעגל בתיאום מראש עם כל מעורבים בעניין. המעבר יתבצע על בסיס מקום פנוי ובהסכמת המנחים של שתי הקבוצות (ממנה עוזב חבר המועדון וזו שאליה הוא מבקש לעבור). חבר מועדון יוכל להיות פעיל במעגל כוח אחד בלבד.
פרישה ממעגל כוח תחייב הודעה בכתב של לפחות שבועיים מראש למנחה המעגל.
ההצטרפות למעגלי כוח הינה מרצונו החופשי של חבר מועדון ואין חובה להצטרף אליהם.
הפעילות במעגל כוללת פגישות אונליין על בסיס דו-שבועי.
הצלחת המעגל תלויה במשתתפיו. חבר מועדון המשתתף במעגל כוח לוקח על עצמו להשתתף במלוא האחריות והרצינות. מנחה של המעגל בוחר להנחות את הקבוצה במטרה לשמר מסגרת העבודה המטיבה ואינו אחראי על הצלחת המעגל ושביעות רצון של משתתפים. בכל מעגל יעשה תיאום ציפיות קבוצתי והמעגל יפעל בהתאם לתכנית של המנחה לצד צרכים והסכם הדדי בין כל המעורבים בנדון- מנחה ומשתתפים.
יובהר כי ייעוץ עסקי אישי שיבחר חבר מועדון לצרוך ממנחה המעגל בכל עת, אינו חלק מפעילות המעגל והיא באחריותו המלאה של היועץ.
הפסקת פעילותו של מעגל כוח על ידי ביזקו תעשה בהודעה אישית לכל חבר מעגל 30 יום לפני הפסקת פעילותו של המעגל.
אין להוציא מידע אישי ממעגל הכוח. כל הנעשה והמדובר בתוך המעגל סודי בקרב חברי המעגל.
חברי המעגל יחתמו על התחייבות אישית לפני הכניסה למעגל כוח. המפגשים יוקלטו אך ורק אם תהיה הסכמת כל המשתתפים במעגל ואם יעלה הצורך בהקלטה, וזאת לצרכיהם האישיים של חברי המעגל, לרבות, אך לא רק, חזרה על החומר, התעדכנות במקרה של העדרות ממפגש וכדומה. חברי המעגל מתחייבים לשמור על סודיות המידע אשר נחשף בפגישת המעגל.
אם יעלה צורך בסיוע מכל סוג בהקשר למעגלי כוח – ניתן לפנות למובילת פלטפורמה ביזקו POWER במייל bizcopower@gmail.com או לביזקו info@bizco.team

נספח ב’
פרסומים של חברי מועדון באתר, שעשויים להיות רלבנטים בעתיד, בהתאם לשיקול דעתה הסופי והבלעדי של ביזקו, לרבות אך לא רק: סיפורי הצלחה, כתבות מקצועיות וכדומה. ייתכן כי בעתיד יתאפשר בלוג אישי באתר ביזקו.

כל פירסום של חברי המועדון באתר, הוא על אחריות המפרסם ועליו בלבד.
ייתכן כי בעתיד ביזקו תאפשר לחברי המועדון להשתמש בפלטפורמה שלה לפתיחת בלוג עסקי, וכן לפרסם סיפורי הצלחה של עסקיהם שלא באמצעות הבלוג, כתבות מקצועיות ולשתף תכנים בדרכים שונות כפי שיתפתחו בעתיד, לחברי מועדון אשר מעוניינים בכך (להלן: “בלוג וסיפורים אחרים”) בתנאים המוצגים על ידי ביזקו לכל פלטפורמה.
אין בפרסום הבלוג והסיפורים האחרים כדי המלצה ו/או עדות של ביזקו לנאמר בהם. יודגש כי ביזקו אינה בודקת את החומר שמועלה בבלוג ובסיפורים האחרים. הנאמר בבלוג ובסיפורים האחרים הם באחריות הכותבים שלהם באופן בלעדי סופי ומוחלט.
התוכן שבבלוג ובסיפורים אחרים הוא בבעלות הכותב, ועל אחריותו האישית והמקצועית בלבד. ביזקו אינה בוחנת את התכנים העולים בבלוג ובסיפורים האחרים, ואין עליה אחריות כלשהי בהקשר להם.
כותב הבלוג והסיפורים האחרים מתחייב להעלות רק תכנים מקוריים שלו, שיש לו בהם כלל זכויות היוצרים. אם יעשה שימוש בתכנים שלו מפלטפורמות אחרות, תכנים שבהם יש לו זכויות יוצרים, הוא יעשה התאמות כדי שלא יראה כהעתקה מבחינת מנועי חיפוש כגון גוגל.
אם ייעשה שימוש ביצירות אמנות כלשהן, לרבות, אך לא רק, צילומים, ציורים, סרטונים ויצירות אחרות, ייעשה הדבר אך ורק לאחר שבעל הבלוג הסדיר את השימוש ביצירות, לרבות הסדרת זכויות היוצרים. בעל הבלוג יציין את בעל הזכויות בכל יצירה בהתאם לחוק זכות יוצרים. הכותב מתחייב כי אם פרסם שמות אנשים הדבר נעשה בהסכמת אנשים אלה.
חברי המועדון מתחייבים להסדיר בעצמם את השימוש בכל החומרים אשר הם מעלים, לרבות, אך לא רק, תמונות אשר יועלו על ידם. יודגש כי החברים מתחייבים להסדיר את כל נושא זכויות היוצרים בחומרים אשר יועלו על ידם. הדבר מודגש במיוחד לגבי תמונות וצילומים. על החברים אשר מעלים חומרים לאתר, לפעול בהתאם לחוק זכות יוצרים תשס”ח – 2007, על כל האמור בו, לרבות, אך לא רק, הענקת קרדיט והסדרת הזכויות הקנייניות כאמור בחוק.
כל כותב בלוג וסיפורים אחרים, מתחייב לשמור על שפה נקיה, מנומסת ואדיבה, תוך שמירת כבוד האדם של כל אדם, ללא דברי שטנה, גזענות ובריונות, ללא הסתה, ללא אפליה, תוך שמירת שמו הטוב ופרטיותו של כל אדם, ובהתאם לכל דין.
בעל הבלוג ו/או הסיפורים האחרים יקדם בעלי עסקים בכבוד הראוי, תוך שמירה על שוויון הזדמנויות, ללא שיח פוליטי מפלגתי. ערכים וסטנדרטים של ביזקו – שבא לקדם בעלי עסקים בכבוד הראוי תוך כבוד ושוויון לכל אדם. אין להפלות בכל צורה, לרבות, אך לא רק, אפליה על רקע גזע, דת, תרבות, העדפה מינית, הגדרה מגדרית, זהות וכל קטגוריה אחרת. בביזקו כל אדם הוא אדם.
ביזקו שומרת לעצמה את הזכות למחוק ולהסיר באופן סופי ומוחלט כל פוסט בבלוג ו/או בלוג שלם ו/או סיפור אחר, אם תמצא כי הם אינם עומדים בסטנדרטים הנ”ל, על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי.
בעל בלוג ו/או סיפורים אחרים שהבלוג שלו ו/או הסיפור שלו הביא לפעילות משפטית כלשהי כנגד ביזקו, ייקח על עצמו וייכנס בנעליה של ביזקו לעניין הפעילות המשפטית. ככל שייגרמו לביזקו הוצאות ו/או נזקים, בעל הבלוג ו/או מפרסם הסיפור ישפה את ביזקו בהקדם ולאלתר בתוך 3 ימי עבודה לאחר שקיבל דרישה כזו מביזקו.
ביזקו אינה מתחייבת כי תהיה תנועת משתמשים כלשהי לבלוג ו/או לסיפורים האחרים. ביזקו אינה מבצעת פעילות שיווקית לבלוגים ולא לסיפורי האחרים שבפלטפורמה שלה.

נספח ג’
פלטפורמת Bizco Connect

רשת חיבורים עסקיים של ביזקו, באמצעות מפגשי אונליין ובאמצעים אחרים.
יודגש שוב כאמור לעיל, כי ביזקו אינו אחריות עם איכות החיבור ועל תוצאותיו.

פלטפורמות Bizco Fund, Bizco Line, Bizco Move ופלטפורמות דומות אחרות

מדובר בליווי מוזל בתהליכי מימון המונים (FUND), ייעוץ מוזל חד פעמי בנושאים עסקיים (MOVE) וקו חם לבעלי עסקים בנושאים של מיסוי (LINE), וכל פעילות ו/או פלטפורמה אחרת שבה ייחשף חבר מועדון לאיש מקצוע אשר יעניק לו שירות מקצועי, ואשר ייקרא כאן “צד ג'”.
השירות מסופק באמצעות צד ג’ אשר יהיה אחראי באופן בלעדי על השירות. יודגש כי אין על ביזקו כל אחריות על שירותים אלה, לרבות, אך לא רק, לא תהיה עליה אחריות שילוחית כלשהי.
חבר מועדון אשר קיבל שירות מצד ג’ ולא היה מרוצה ממנו, יפנה בתלונה אל איש המקצוע ואליו בלבד. אם חבר מועדון יבחר לנקוט בצעדים משפטיים כלשהם כלפי צד ג’ זה, הוא ינקוט בצעדים כאלה אך ורק כלפי צד ג’ ולא כלפי ביזקו.

קול קורא

מעת לעת תפרסם ביזקו קול קורא לבעלי עסקים מסויימים, בתחומי עיסוק מסויימים וכדומה.
ביזקו אינו מתחייבת לפרסם כל קורא בכל תחום עיסוק ולכל בעל עסק. פרסומי “קול קורא” יתבצעו מעת לעת, על פי שיקוליה הבלעדיים והסופיים של ביזקו.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

8 מהמנטורים המובילים בישראל בטיפים ששווים זהב, תוך כמה דקות אצלך!